Մասերի համեմատումը

Մասերի համեմատումը

Դասարանական առաջադրանքներ 

1․ Համեմատի՛ր։ 

15 և14

112 և116

1123 և1124

118 և118

2․ Թվերը դասավորիր 

աճման կարգով․

116,1143,19,124,1142,114

3․ 8400լ տարողությամբ երկու ջրավազաններից լցված են առաջինի 14մասը և երկրորդի 15 մասը։ Ջրավազաններից որու՞մ ավելի շատ ջուր կա։ Որքա՞ն է նրանցում եղած ջրի քանակների տարբերությունը։ 

4․ Ջրավազանում կար 1250լ ջուր, որը կազմում է նրա տարողության 1/4մասը։ Որքա՞ն է այդ ջրավազանի տարողությամբ։ 

5․ Գտի՛ր անհայտ բաղադրիչը։ 

*+2142=7070

2014=3535-*

6․ Ավտեմեքենան առաջին օրը գնաց 80կմ/ժ արագությամբ 5ժ, իսկ երկրորդ օրը՝ 85կմ/ժ արագությամբ 3ժ։ Որքա՞ն ճանապարհ անցավ ավտոմեքենան այդ երկու օրում։ 

Տնային առաջադրանքներ 

1․ Համեմատի՛ր։ 

1/7 < 1/9

1/28 > 1/16

1/143 = 1/143

1/19 < 1/27

2․ Թվերը դասավորիր նվազման կարգով

1/12, 1/216, 1/8, 1/9, 1/220, 1/16

1/8, 1/9, 1/12, 1/1, 1/ 216, 1/220

3․ Մարդատար ավտոմեքենան 1 ժամում անցավ 240կմ երկարությամբ ճանապարհի 1/3մասը, իսկ բեռնատարը՝ 1/4 մասը։ Ավտոմեքենաներից ո՞րն է 1 ժամում ավելի շատ ճանապարհ անցել։ Քանի՞ կիլոմետր ճանապարհ դեռ պիտի անցնի նրանցից յուրաքանչյուրը։ 

1) 240:3×1= 80

2) 240:4×1= 60

3) 240-80=160

4) 240-60=180

4․ Ջրավազանում կար 2400լ ջուր, որը կազմում է նրա տարողության 1/3 մասը։ Դեռ որքա՞ն ջուր կարելի է լցնել այդ ջրավազանը։ 

1) 2400×2=4800

Պատ․՝ 4800լ

5․ Գտի՛ր անհայտ բաղադրիչը։ 

21021=18018+3003

40835-8507=32328

6․ Երբ Հայկն իր գումարից 150դրամ տվեց Արային և 250դրամ՝ Գագիկին, նրանց ունեցած գումարները հավասարվեցին։ Որքա՞ն դրամ ուներ տղաներից յուրաքանչյուրը, եթե նրանք միասին ունեին 2400դրամ։ 

1) 2400:3=800

2) 800+150+250=1200

3) 800-150=650

4) 800-250=550

Պատ․՝ 1200, 650, 550

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s