Երրորդ կանգառ

Իմ զանգվածը՝ 25կգ

Իմ զանգվածը ուսապարկով՝ 29կգ

Ուսապարկի զանգվածը՝ 4կգ

Իմ զանգվածը, արտահայտված գրամով՝ 25000գ

Իմ զանգվածը ուսապարկով, արտահայտված գրամով՝ 299000գ

Ուսապարկի զանգվածը, արտահայտված գրամով՝ 4000գ

Չորրորդ կանգառ

Զարկ՝ նախքան հեծանիվ քշելը՝  68

Զարկ՝ հեծանիվ քշելուց հետո՝ 70

600դմ ճանապարհ՝ վրկ- ում 29

1վ-ում՝ 600:դմ/վ արագությամբ 600:29=20 (9մն)

1ժ-ում՝ 1ժ= 3600×20=72000