Մաթեմատիկական ֆլեշմոբ

1. Տիգրանը վանդակավոր թղթից կտրում է երկու տեսակի քառանկյուններ (տե՛ս նկար 1): Այդ քառանկյուններից քանի՞ հատ պետք է կտրի Տիգրանը՝ նկար 2-ում բերված նավը ստանալու համար:

Continue reading “Մաթեմատիկական ֆլեշմոբ”