Բնագիտություն

Պատասխանել հարցերին

  1. Որո՞նք են բնական գիտությունները։ Թվարկե՛ք դրանք։

Բնագիտությունը, կենսաբանությունը և ֆիզիկան

  1. Ի՞նչ է ուսումնասիրում քիմիա գիտությունը:

Բնության երևույթների մասին է

  1. Ի՞նչ են ուսումնասիրում կենսաբանություն և ֆիզիկա գիտությունները։

Կենսաբանությունը ուսումնասիրում է մարդուն և կենդանիներին

Ֆիզիկան ուսումնասիրում է ֆիզիկական երևույթները օրինակ՝ բաժակի կոտրվելը

Քիմիական ռեակցիաներ։ Դրանց ընթանալու պայմանները

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s