Ամփոփիչ աշխատանք․ Բնագիտություն

 • Ո՞ր երևույթներն են կոչվում ֆիզիկական։ Բերե՛ք օրինակներ։

Ֆիզիկական են կոչվում այն երևույթները, որոնք փոփոխության կարող են ենթարկվել ագրեգատային վիճակը, չափսը սակայն նյութը անփոփոխ է մնում։ Օրինակ՝ կուժի կոտրվելը, թղթի կտրելը, ջրի եռալը և այլն։

 • Ո՞ր երևույթներն են կոչվում քիմիական ։ Բերե՛ք օրինակներ։

Քիմիական երևույթների հատկանիշներն են գույնի հոտի փոփոխություն, նստվածք, ջերմության անջատում։ Օրինակ՝ լուցկու այրվելը, երկաթի ժանգոտելը, կաթի թթվելը և այլն։

 • Որո՞նք են ֆիզիկական երևույթների տարատեսակները։

Ֆիզիկական երևույթները լինում են չորս տեսակի դրանք են՝ լուսային, ձայնային, էլեկտրական և մագնիսական։

 • Ո՞ր երևույթն են անվանում քիմիական ռեակցիա։

Քիմիական են այն երևույթները, որոնք երկունյութ միացնելիս ստանում ենք մեկ այլ նյութ։

 • Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների բնորոշ մի քանի հատկանիշ:

Նոր նյութի գույնի, ձևի, չափի, ագրեգատային վիճակի փոփոխություն։

 • Բերե՛ք քիմիական ռեակցիայի օրինակներ։

Երկաթի մակերևույթին ժանգի առաջացումը, լուցկու այրվելը, կաթի թթվելը։

 • Լուսասինթեզը համարվու՞մ է քիմիական ռեակցիա։

Այո, լուսասինթեզը համարվում է քիմիական ռեակցիա։

 • Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում քայքայման։

Քայքայման են կոչվում այն նյութերը, որոնք քայքավում են և ժանգոտում, օրինակ՝ երկաթի ժանգոտելը, մետաղի քայքայումը։

 • Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում միացման։

Երկու պարզ նյութ միացնելիս ստանում ենք մեկ բարդ նյութ։

 1. Ի՞նչ է այրումը։ Ի՞նչով է ուղեկցվում այն։

Այրումը քիմիական ռեակցիա է, որն ուղեկցվում է ջերմության և լույսի անջատումով։

 1. Որո՞նք են այրման առաջացման պայմանները։

Այրման առաջացման պայմաններն են է թթվածնի առկայությունը, ջերմաստիճանը բարձրացումը և կրակի բռնկումը։

 1. Հրդեհը հանգցնելու ի՞նչ միջոցներ գիտեք։

Պետք է հող լցնել կամ ջրով հանգցնել։

 1. Ի՞նչ է վառելանյութը։

Վերոհիշյալ հեշտ բռնկվող նյութերը, որոնք այրվելիս անջատում են մեծ քանակությամբ ջերմություն, անվանում են վառելանյութեր։

 1. Ո՞ր նյութերն են կոչվում օքսիդներ:

Թթվածնի և այլ նյութերի մեջ տեղի ունեցող քիմիական ռեակցիաները օքսիդացման ռեակցիաներ են։ Դրանց հետևանքով առաջացած նյութերն անվանում են օքսիդներ։

 1. Ի՞նչ բաղադրություն ունեն աղերը:

Աղերը բարդ նյութեր են, որոնք կազմված են մետաղների ատոմներից և թթվային մնացորդներից։

 1. Որո՞նք են թթվային անձրևների առաջացման պատճառները,և ի՞նչ հետևանքներ կարող են դրանք ունենալ:

Թթվային անձրև, մթնոլորտում արդյունաբերական արտանետումների և խոնավության փոխազդեցության հետևանքով հաճախ առաջանում են թթվային տեղումներ։

 1. Ինչու՞ չի կարելի այրել կենցաղային աղբը:

Երբ այրում ենք կենցաղային աղբը գոլորշին բարձրանում է վերև և խանգարում օզոնային շերտին։ Օզոնային շերտը խանգարում է ուլտրա մանուշակագույն ճառագայթներին ներթափանցել երկիր։ Դրա համար պետք է չաղտոտել միջավայրը և չայրել աղբը։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s