Մեխանիկական շարժում

ովորել՝ Մեխանիկական շարժում,արագություն և Մարմինների փոխազդեցությունը:Ուժ թեմանները:

Տեսանյութ Մեխանիկական շարժում

Սնային առաջադրանք

Պատասխանել հարցերի

  1. Ի՞նչ է մեխանիկական շարժումը:

Երբ մարմինները փոխում են իրենց դիրքը շրջապատի մարմինների նկատմամբ։ Այդ փոփոխությունը անվանում են մեխանիկական շարժում։ Օրինակ՝ մարդկանց, ավտոմեքենաների շարժվելը, ձկների լողալը և այլն։

  1. Ի՞նչի նկատմամբ է շարժվում գետում լողացող ձուկը:

Գետում լողացող ձուկը շարժվում է ափի ուղղությամբ։

  1. Ի՞նչով է իրարից տարբերվում շարժումները:

Շարժումները տարբերվում են նրանով, որ լինում են արագ, դանդաղ, ուղղիղ, կոր, հավասար և անհավասարաչափ։

  1. Ի՞նչ է ցույց տալիս արագությունը: Ի՞նչ միավորներով է այն չափվում:

Արագությունը ցույց է տալիս, թե տվյալ մարմինը ինչ ժամանակում որքան ճանապարհ է անցնում: Արագությունը չափվում է V (միջին արագություն), S (ճանապարհը), T (ժամանակը)։

  1. Ե՞րբ են մարմինները փոխում իրենց շարժման արագությունը:

Կարող նեք եզրակացնել, որ մարմնի արագությունը փոխվում է միայն այն դեպքում, երբ նրա վրա ազդում են ուրիշ մարմիններ։

  1. Ի՞նչ է բնութագրում ուժը:

Այդ ուժի ազդեցության արդյունքում էլ փոխվում են մարմնի շարժման արագությունը և ուղղությունը։ Ուժը նշանակում են F տառով: Ուժը, մյուս ֆիզիկական մեծությունների նման, կարող է չափվել։

  1. Ի՞նչ տառով են նշանակում ուժը:

Ուժը նշանակում են F տառով։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s