Ուղիղ, հատված և ճառագայթ

Դասարանական աշխատանք

1․ Հետևյալ պատկերներից որի՞ կանաչով կետգծված մասն է ճառագայթ։ (Յուրաքանչյուր նկարում հաշվի առ կետագծված կանաչ պատկերն ամբողջությամբ) ։ Պատկեր 2

2. Ինչպես է կոչվում նկարի կետգծված կանաչ մասը (Յուրաքանչյուր նկարում հաշվի առ կետագծված կանաչ պատկերն ամբողջությամբ) ։  Ճառագայթ

3. Հետևյալ պատկերներից որի՞ կանաչով կետագծված մասն է հատված։ (Յուրաքանչյուրնկարում հաշվի առ կետագծված կանաչ պատկերն ամբողջությամբ)։  Պատկեր 1

4. Որքա՞ն է BC հատվածի երկարությունը, եթե AB=25սմ, AC=60սմ:
60-25=35սմՊատ․՝  35սմ


Տնային առաջադրանք
1․ Հետևյալ պատկերներից որի՞ կանաչով կետգծված մասն է ճառագայթ։ (Յուրաքանչյուր նկարում հաշվի առ կետագծված կանաչ պատկերն ամբողջությամբ) ։ Պատկեր 3


2. Ինչպես է կոչվում նկարի կետգծված կանաչ մասը (Յուրաքանչյուր նկարում հաշվի առ կետագծված կանաչ պատկերն ամբողջությամբ) ։ Հատված


3. Հետևյալ պատկերներից որի՞ կանաչով կետագծված մասն է ուղիղ։ (Յուրաքանչյուրնկարում հաշվի առ կետագծված կանաչ պատկերն ամբողջությամբ):  Պատկեր 2
4. Որքա՞ն է AB հատվածի երկարությունը, եթե BC=45սմ, AC=70սմ:

70 – 45 = 25 սմ

Պատ․՝ 25 սմ

One thought on “Ուղիղ, հատված և ճառագայթ

  1. Pingback: Սովորողների նոյեմբերյան հրապարակումները — Անի Միրզոյան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s