Քառակուսի։ Քառակուսու պարագծի և մակերեսի հաշվումը

Դասարանական առաջադրանքներ
1․ Հաշվի՛ր 12 սմ կողմով քառակուսու պարագիծը։ 4 x 12= 48


2․ Հաշվի՛ր 3 դմ կողմով քառակուսու մակերեսը։ 3 x 4= 12 դմ
3․ Քառակուսու երեք կողմերի գումարը 36 սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։ 36 : 3= 12 12 x 4= 48 սմ 2
4․ Հաշվի՛ր քառակուսու պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա մակերեսը 25 սմ 2 է։ 25 : 5= 5 5 x 4 = 20 սմ
5․ Քառակուսու պարագիծը 100 դմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։ 100 : 4= 25 25 x 25= 625 դմ 2


Տնային առաջադրանք
1․ Հաշվի՛ր 21 սմ կողմով քառակուսու պարագիծը։ 21 x 4= 84
2․ Հաշվի՛ր 8 դմ կողմով քառակուսու մակերեսը։ 8 x 8= 64 դմ
3․Քառակուսու երեք կողմերի գումարը 42 սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։ 42 : 3= 14 14 x 14= 196
4․ Քառակուսու պարագիծը 44 սմ։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։ 44 : 4= 11 11 x 11= 121 սմ
5․ Հաշվի՛ր քառակուսու պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա մակերեսը 49սմ 2 է։ 49 : 7= 7 7 x 4= 28 սմ

One thought on “Քառակուսի։ Քառակուսու պարագծի և մակերեսի հաշվումը

  1. Pingback: Սովորողների նոյեմբերյան հրապարակումները — Անի Միրզոյան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s