Լրացուցիչ առաջադրանքների փաթեթ

1․ Գրադարանում կա 54600 գեղարվեստական և 3640 գիտական գիրք։ Քանի՞ անգամ է գրադարանում եղած գեղարվեստական գրքերի քանակն ավելի գիտականների քանակից։  54600-3640= 50960

Continue reading “Լրացուցիչ առաջադրանքների փաթեթ”