Կրկնում ենք

Թեստ 2

1. Գրիր այն թիվը, որ հավասար է 9 հազարյակ 7 հարյուրյակ և 6 միավոր կարգային գումարելիների գումարին:

1) 9760

2) 9076

3) 9670

4) 9706

5) 97760

2. Որքանո՞վ կփոքրանա 73976 թիվը, եթե նրա գրության հարյուրավորը փոխարինենք 0-ով:

1) 9-ով

2) 90-ով

3) 999-ով

4) 99-ով

5) 900-ով

3. Գումարիելիներից մեկը մեծացրել են 8-ով, իսկ մյուսը փոքրացրել են 3-ով: Արդյունքում գումարը

1) կմեծանա 11-ով

2) կփոքրանա 11-ով

3) կմեծանա 5-ով

4) կփոքրանա 5-ով

5) կմնա նույնը:

4. Կենդանաբանական այգու տոմսը մեծահասակի համար արժի 4 եվրո, երեխայի տոմսը 1 եվրոյով ավելի էժան է: Քանի՞ եվրո պետք է վճարի հայրը իր երկու երեխաների հետ կենդանաբանական այգի մտնելու համար:

1) 5

2) 6

3) 12

4) 7

5) 10

5. Ընտրիր այն թվանշանը, որը 5075< 50*5 գրության մեջ «*» -ի փոխարեն տեղադրելով անհավասարությունը ճիշտ լինի:

1) 8

2) 0

3) 5

4) 4

5) 6

6. Ընտրիր այն շարքը, որտեղ թվերը դասավորված են աճման կարգով:

1) 4626, 5319, 78427, 62436

2) 78427, 62436, 5319, 4626

3) 78427, 62436, 4626, 5319

4) 4626, 5319, 62436, 78427

5) 40346, 39999, 39998, 29999

7. 1/10 ժամը րոպեներով արտահայտած կլինի

1) 12

2) 6

3) 20

4) 30

5) 4

8. 5տ 3ց 50 կգ-ը կիլոգրամներով արտահայտած կլինի

1) 3550

2) 5530

3) 5035

4) 5553

5) 5350

9. Քանի՞ երկնիշ թիվ կա, որի տասնավորը փոքր է միավորից:

1) 26

2) 18

3) 9

4) 30

5) 36

10. Գծագրում ներկված է պատկերի

1) 5/9 մասը

2) 4/9 մասը

3) 4/5 մասը

4) 6/9 մասը

5) 4/12 մասը:

11. 904 և 14 թվերի տարբերությունը փոքրացրու 10 անգամ:

904-14=890

890:10=89

12. Թվային հաջորդականությունը կազմված է հետևյալ կանոնով. առաջին անդամը 1 է, երկրորդ անդամից սկսած յուրաքանչյուր անդամը հավասար է իր նախորդի կրկնապատիկին գումարած 1: Գրեք այդ հաջորդականության չորրորդ անդամը:

31

13. 39-ի և 6-ի արտադրալից հանիր 105-ի և 3-ի քանորդը:

39×6=234

105:3=35

234-35=199

14. AC հատվածի երկարությունը 6սմ 7մմ է, BC հատվածինը՝ 8 սմ 4 մմ: Գտիր AB հատվածի երկարությունը միլիմետրերով:

67մմ+84մմ=151մմ

15. Հաշվիր 3900+( 2100:3-12×50) արտահայտության արժեքը:

4000

16. Ուղղանկյան մի կողմը 6սմ է, իսկ մյուս կողմը այդ կողմի կրկնակին է: Գտիր այն քառակուսու կողմը, որի պարագիծը հավասար է այդ ուղղանկյան պարագծին:

6×6=36

36:4=9

17. Պաղպաղակն արժի 300 դրամ: Արան այդպիսի 8 պաղապաղակ գնեց և վճարեց 5000 դրամ: Վաճառողը որքա՞ն պետք է վերադարձնի:

300×8=2400

5000-2400=2600դրամ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s