Ընտրությամբ գործունեություն. 1֊ին ուսումնական շրջան

Անուն Ազգանուն, դասարան- Նարե Մելքոնյան, 5-1
Ընտրությամբ խումբ- Բանավոր մաթեմատիկա
Երկարացվա օրվա ծառայություն- /օգտվում եք, չեք օգտվում/- չեմ օգտվում
Երթուղային ծառայություն-/միակողմանի, երկկողմանի, չեմ օգտվում/- չեմ օգտվում
Լրացուցիչ կրթություն- /դպրոցում, դպրոցից դուրս պարապմունքներ/-
դպրոցից դուրս պարապմունքներ