10 փաստ Կոմիտասի մասին

1. Կոմիտասը նվագում էր <<Սրինգ>>։

2. Մարդիկ նրան անվանում էին թափառական երգիչ։

3. Կոմիտասը որբ էր։

4. Կոմիտասը ծնվել էր Թուրքիաում։

5. Կոմիտասի մայրիկի անունը Թագուհի էր։

6. Կոմիտասը ստեղծել էր երգչախումբ։

7. Կոմիտասի հայրը կոշկակար էր և նրա նման լավ ձայն ուներ։

8. Կոմիտասի իսկական անունը Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյան։

9. Նրա ընկերներից մեկը նրան նկարագրում էր․ գունատ, բարի և վատ հագնվող։

10. Կոմիտասը հայ մանկավարժ, հոգևորական, բանաստեղծ, ուսուցիչ էր։

Նյութերի երեք հիմնական վիճակները

Կատարելով դիտարկումներ  կհամոզվեք, որ նյութերը հանդես են գալիս տարբեր վիճակներում։ Որոշ նյութեր սովորական պայմաններում հեղուկ վիճակում են, մյուսները՝ գազային, երրորդները՝ պինդ։ Կախված պայմանների փոփոխությունից՝ նրանց վիճակները կարող են փոփոխվել:

Continue reading “Նյութերի երեք հիմնական վիճակները”

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆԸ. ՄՈԼԵԿՈՒԼՆԵՐ ԵՎ ԱՏՈՄՆԵՐ

Նյութերն ունեն բազմաթիվ հատկություններ: Այդ հատկությունների շնորհիվ դրանք կարող են փոխազդել միմյանց հետ կամ նույնիսկ ինքնուրույն քայքայվել` առաջացնելով նոր նյութեր:

Continue reading “ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆԸ. ՄՈԼԵԿՈՒԼՆԵՐ ԵՎ ԱՏՈՄՆԵՐ”

Վ. Սարոյանի․ Գեղեցիկ սպիտակ ձիու ամառը

Կարդա՛ Վ. Սարոյանի «Գեղեցիկ սպիտակ ձիու ամառը» պատմվածքի առաջին մասը։ Անծանոթ բառերը դո՛ւրս գրիր, բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր։

Տենչանքը – երազանքը, ձգտումը

չքավորություն – աղքատ, չունևոր

21. Հնչյունների խմբերն անվանիր հնչյունների (դրանց անուննե՝ր դիր) և տրված նախադասությունները լրացրո՝ւ։

1. Բ, գ, դ, զ, թ, ժ, լ, խ, ծ, կ, հ, ձ, ղ, ճ, մ, յ, ն, շ, չ, պ, ջ, ռ, ս, վ, տ, ր, ց, փ, ք, ֆ․ սրանք բաղաձայն հնչյուններ են։

2. Ա, է, ը, ի, օ, ու սրանք ձայնավոր հնչյուններ են։