Սեպտեմբերից դեկտեմբեր ամիսների հաշվետվություն մաթեմատիկա առարկայից

Բարև բոլորին հիմա կամփոփեմ սեպտեմբերից դեկտեմբեր հաշվետվություն մաթեմատիկա առարկայից։ Ես արել եմ լրացուցիչ առաջադրանքներ։ Մենք արել ենք նաև ինքնաստուգում։ Մենք արել ենք շատ նախագծեր օրինակ՝ Ուղղանկյունանիստ, Ուղիղ, հատված և ճառագայթ, Մնացորդով բաժանում, Շրջանագիծ և շրջան և այլն։

Continue reading “Սեպտեմբերից դեկտեմբեր ամիսների հաշվետվություն մաթեմատիկա առարկայից”

Սեպտեմբերից դեկտեմբեր ամիսների հաշվետվություն բնագիտություն առարկայից

Բարև բոլորին հիմա կամփոփեմ սեպտեմբերից դեկտեմբեր հաշվետվություն բնագիտություն առարկայից։ Ինձ ամենաշատը դուր է եկել Հրաբուխը։ Ես արել եմ նաև բնագիտական փորձեր։ Մենք նաև դասարնաում անում ենք քնարկումներ։ Մենք արել ենք շատ նախագծեր օրինակ՝ Երկրի ձևը, չափերը: Գլոբուս, Երկրակեղևի կառուցվածքը, Քարոլորտ. Երկրի ներքին կառուցվածքը և այլն։

Continue reading “Սեպտեմբերից դեկտեմբեր ամիսների հաշվետվություն բնագիտություն առարկայից”

Սեպտեմբերից դեկտեմբեր ամիսների հաշվետվություն մայրենի առարկայից

  • Բարև բոլորին հիմա կամփոփեմ սեպտեմբերից դեկտեմբեր հաշվետվություն մայրենիի առարկայից։ Մենք արել ենք շատ նախագծեր։ Ինձ ամենաշատը դուր է եկել ֆլեշմոբերը։ Մենք նաև արել ենք հայոց լեզու 5 գրքից վարժություններ։
Continue reading “Սեպտեմբերից դեկտեմբեր ամիսների հաշվետվություն մայրենի առարկայից”

Самостателная работа

Скоро весна. Над полями и лесами ярче что делаяте солнышко. Прилетели Белоносые грачи. Свои старые растрепанные гнезда. Скоро над ручьями старые. На апушкие леса