84. Բեռնատար մեքենայից քանի՞ րոպե հետո մարդատարը Ա-ից դուրս եկավ։

Պատ․՝ 5 ժամ

86. Մոտոցիկլը ժամում 48 կմ է անցնում, իսկ հեծանիվը 4 անգամ քիչ։ Մոտոցիկլը դուրս գալուց քանի՞ րոպե հետո հեծանիվին կհանդիպի։

48:4=12

Հետաքրքրաշարժ խնդիրների փաթեթ

1․ Շախմատի խմբակում կա 11 տղա և 5 աղջիկ: Ամեն ամիս խմբակին միանում է 1 տղա և 3 աղջիկ: Քանի՞ ամիս անց խմբակում տղաների և աղջիկների քանակը կհավասարվի:

Մաթեմատիկա

Բաժանելիության հայտանիշներ։ Թվերի բաժանելիությունը 3-ի, 9-ի և 4-ի․ տնային առաջադրանքներ 

1․ 65, 1025, 8371, 893 թվերից առանձնացրե՛ք նրանք, որոնք բաժանվում են 3-ի։ 

Continue reading “Բաժանելիության հայտանիշներ։ Թվերի բաժանելիությունը 3-ի, 9-ի և 4-ի․ տնային առաջադրանքներ ”