Հայոց լեզու․ 23.12.2021

96. Աստղիկ, արկղիկ, թիթեռնիկ, թերթիկ, գետակ, նավակ, դռնակ, թռչնակ, խոզուկ, գառնուկ, հայրիկ, մայրիկ, տատիկ, պապիկ, քաղցրիկ, անուշիկ, որդյակ, տաքուկ, հարսնյակ։

97. Շապիկ – չի բաժանվում

Մկնիկ – մկն(մուկ) + իկ

Զատիկ – չի բաժանվում

Ծաղիկ – չի բաժանվում

Մայրիկ – մայր + իկ

Աղջիկ – չի բաժանվում

Շնիկ – շն(շուն) + իկ

Փիսիկ – չի բաժանվում

Գեղեցիկ – չի բաժանվում

Կապիկ – չի բաժանվում

Փոքրիկ – փոքր + իկ

Սիրունիկ – սիրուն + իկ

Կողիկ – չի բաժանվում

Թիթեռնիկ – թիթեռն + իկ

Ծիտիկ – ծիտ + իկ

Քթիկ – քթ(քիթ) + իկ

Տոտիկ – տոտ + իկ

Մատիկ – մատ + իկ

Գնդակ – գունդ + ակ

Գետակ – գետ + ակ

Վանդակ – չի բաժանվում

Ելակ – չի բաժանվում

Կատակ – չի բաժանվում

Նապաստակ – չի բաժանվում

Առվակ – առու + ակ

Գավակ – չի բաժանվում

Բակ – չի բաժանվում

Գուշակ – չի բաժանվում

Որդյակ – որդի + ակ

Դղյակ – չի բաժանվում

Կտակ – չի բաժանվում

Պատանյակ – պատանի + ակ

Թիակ – չի բաժանվում

Թակ – չի բաժանվում

Բլրակ – բլուր + ակ

Վարդակ – վարդ + ակ

Սոխակ – սոխ + ակ

Մահակ – չի բաժանվում

Մոծակ – չի բաժանվում

Գայլուկ – գայլ + ուկ

Բուկ – չի բաժանվում

Մանուկ – չի բաժանվում

Գառնուկ – գառ + ուկ

Ձագուկ – ձագ + ուկ

Ձուկ – չի բաժանվում

Ձիուկ – ձի + ուկ

Բազուկ – չի բաժանվում

Մուկ – չի բաժանվում

Աղմուկ – չի բաժանվում

Հատուկ – չի բաժանվում

Մարդուկ – մարդ + ուկ

Պոչուկ – պոչ + ուկ

Վհուկ – չի բաժանվում

Ձմերուկ – չի բաժանվում

98. Փոքրիկ սարն էլ անցիր ու կհասնես ասածս ծառին։

Փոքրիկ ձուկը ջրիմուռների տակ էր թաքնվել։

Քաղաքի եզրին մի փոքրիկ տնակում, ապրում էր կախարդը։

Մի փոքրիկ առու իջնում էր սարն ի վար։

Անտառից դուրս ելավ մի փոքրիկ ձիուկ։

Հավն ածեց մի ձվիկ։

Քամին դես ու դեն էր քշում կտոր-կտոր ամպերը։

99. Թափանցիկ, շրջիկ, մարտիկ, սրտաճմիկ, ճանճքշիկ, օրինակ, ճաշակ, ախորժակ, սահնակ, պահակ, ընդունակ, մոլորակ, գիտակ, պատվիրակ, բուռն(ն)- բռնակ:
կտրուկ, դիպուկ, խուսափուկ

100. Հիվանդանոց, ծողկանոց, մկանոց, Հայաստան, նստարան, այբբենարան, դասարան, դպրոց, դարբնոց, հյուրանոց, զորքանոց, Ռուսաստան, գործարան, բրուտանոց, կուսանոց, Ուզբեկստան, Հնդկաստան, թփանոց, ծիրանոց։

Մեծատառով սկսվող բառերն են

Հայաստան, Ռուսաստան, Ուզբեկստան, Հնդկաստան

101. Շատ ու շատ դարեր առաջ ասորիների երկրում մի իմաստուն մարդ էր ապրում։ Մորու թփերով ծածկված տեղում մի առարկա էր թաքցրել։ Նա որոշել էր իր համար բնակավայր կառուցել։ Տունը դարձրել ես հավատուն։ Երեկոյան դարբնոցում կհանդիպենք։ Գետի ափին մի հյուղակ, որտեղ ապրում էր իր սիրելի կենդանու հետ։ Իրենց գյուղակի փողոցներն ու այգիները հիշեց։

102. Երևանցի, քաղաքացի, Վանեցի, Մշեցի, Աշտարակցի, Արտաշատցի, Դվինցի, Կարսեցի, Գյումրեցի, Լոռեցի, Ամերիկացի, Նյու-Յորքցի, Լոնդոնցի, սարեցի գյուղացի։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s