ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ 5

224. Առաջին խմբի բառերը սովորական բառեր են, իսկ երկրորդ և երրորդ խմբի բառերին ավելանալով ավելի և ամենից ածանցները դառնում են համեմատելի բառեր:

225. Ամենավատ – ամենից վատ, վատագույն

Գեղեցկագույն – ամենագեղեցիկ, ամենից փոքր

Բարձրագույն – ամենաբարձր, ամենից բարձր

Ամենաազնիվ – ամենից ազնիվ, ազնվագույն

Ամենից հզոր – ամենահզոր, հզորագույն

Ամենից ահեղ – ամենաահեղ, ահարկու

Համեստագույն – ամենահամեստ, ամենից համեստ

Ամենահին – ամենից հին, հնագույն

Ամենից ցածր – ամենացածր, ցածրագույն

Ամենալուրջ – ամենից լուրջ, լրջագույն

Ամենից ահեղ – ամենաահեղ, ահեղագույն

226. Ամենահին բառարանը հնագիտական պեղումների ժամանակ Սիրիայում է հայտնաբերվել – ամենից հին բառարանը հնագիտական պեղումների ժամանակ Սիրիայում է հայտնաբերվել – հնագույն բառարանը հնագիտական պեղումների ժամանակ Սիրիայում է հայտնաբերվել։

Աշխարհի ամենալայն ծառուղին և ամենաերկար փողոցը Բուենոս Այրեսում են – ամենից լայն ծառուղին և ամենաերկար փողոցը Բուենոս Այրեսում են – լայնարձակ ծառուղին և ամենաերկար փողոցը Բուենոս Այրեսում են։

Մեր մոլորակի վրա հանդիպող ամենից հազվադեպ հիվանդությունը <<կուրու>> կամ ծիծաղի հիվանդություն է կոչվում։ (Մինչև այժմ դա միայն Նոր Գվինեայում է նկատվել։ Հիվանդացածներից ոչ մեկը չի փրկվել։) – Մեր մոլորակի վրա հանդիպող ամենահազվադեպ հիվանդությունը <<կուրու>> կամ ծիծաղի հիվանդություն է կոչվում։

Ամենից թանկ գիրքը 1455թ. Գուտեմբերգի (առաջին տպագրիչն է) տպագրած <<Աստվածաշունչն >>է, որի մեկ օրինակի համար 1926թ․ երեսունհինգ հազար դոլար են վճարել – ամենաթանկ գիրքը 1455թ. Գուտեմբերգի (առաջին տպագրիչն է) տպագրած <<Աստվածաշունչն >>է, որի մեկ օրինակի համար 1926թ․ երեսունհինգ հազար դոլար են վճարել։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s