Հայոց լեզու 5

228. Երեք տասնյակ – երեսուն

Չորս տասնյակ – քառասուն

Հինգ տասնյակ – հիթսուն

Վեց տասնյակ – վաթսուն

Յոթ տասնյակ – յոթանասուն

Ութ տասնյակ – ութանասուն

Ինը տասնյակ – իննսուն

229․ Ա խմբի բառերը կից թվականներ են, որովհետև 11-99 թվերը գրվում են միասին, իսկ Բ խմբի հարադիր, որովհետև գրվում են առանձին։

230. վաթսունհինգ, քառասունութ, հարյուր յոթ, իննսուներեք, վեց հազար ութսունյոթ, չորս հազար երեք հարյուր քսանմեկ, յոթ հարյուր ութսունվեց։

231․ Իննսուն, ինը հարյուր, ինը, ինն տարբեր տեղերում տարբեր ձեվեր են օգտագործում։

232․ Երկրորդ նախադասություններում թվին ավելանում է երորդ հոդակապը։ Օրինակ ՝

Առաջնորդը վեցերորդ հրամանով անծանոթներին ժպտալն արգելեց։

Գրքի երեք հարյուր քսանմեկերորդ խնդիրն եմ լուծում։

Նրա ծանոթն ապրում էր Ծաղկի փողոցի երկրորդ տանը։

233․ Տասերորդ օրն է, որ բակ չեմ իջել։

Երրորդ դասարանցի քույրիկս երկու տարով փոքր է ինձնից։

Երկիր թռչող յուրաքանչյուր երկուական նավն ինձ հյուրեր է բերում։

Խաղի երեսունհինգերորդ րոպեում եղբայր գոլ խփեց։

Մեկից սկսած յուրաքանչյուր տասներկուերորդ թիվն առանց մնացորդի կբաժանվի մնացորդի։

Յուրաքանչյուր չորորդ ամսվա քսանութերորդ օրը նվիրում էր աշխատանքային սեղանն ու պահարանն կարգի բերելուն։

Կյանքի ութսուներկուերորդ տարում որոշեց հեծանիվ քշել։

Արդեն տասնվեցերորդ դրաւոմ գեղասահքի սիրահարներ կային Հոլանդիայում։

Իմ առաջնային գործը քեզ սիրով օգնելն է։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s