Ավ. Իսահակյան «Այդ ոչինչը ես եմ»․ 29.11.2021

  1.  Ավ. Իսահակյանի  «Այդ ոչինչը ես եմ»   առակից դո՛ւրս գրիր 10 պարզ  և 10 բաղադրյալ (ածանցավոր, բարդ և բարդ ածանցավոր) բառեր:
Continue reading “Ավ. Իսահակյան «Այդ ոչինչը ես եմ»․ 29.11.2021”