Հ. Թումանյան «Հսկան»

  • Հ. Թումանյանի «Հսկան» բալլադը նորից կարդա՛:
  • Քո պատկերացմամբ նկարի՛ր բալլադը:
  • Բալլադը արձակի վերածի՛ր (պատմելով գրի՛ր բլոգումդ):

Կար-չկար մի հզոր իշխան։ Այդ թագավորը ուներ խոզերի բոլուկ, ձիերի երամակ, ոչխարների հոտ և այլն։ Մի անգամ եկավ մի աժդահա մի հսկա և ասաց․

Հեռացեք այստեղից սա իմ հոտերն են։

Իշխանը բոլորին հավաքեց և ասաց․

Գնացեք նրա հետ կռվելու։

Բանակը գնաց հսկայի հետ կռվելու։ Հսկան բոլորին լցրեց գրպանները և գնաց տուն։ Հսկան բանակը հանեց գրպաններից և լցրեց սեղանին։ Մայրը նրան խրատեց և որդին հասկացավ և թողեց, որ հանգիստ ապրեն։

  • Բլոգումդ բնութագրի՛ր հսկային  և իշխանին:

Հսկան – աղքատ, աժդահա, բարձրակասակ, բարի 

Իշխան – հարուստ, չար, գլուխ գովան, բախտավոր

  • Ստեղծագործության միջից դո՛ւրս գրիր հիմնական իմաստն արտահայտող տողերը և տեղադրի՛ր բլոգումդ:

Միշտ ուժեղից ուժեղը կա,
Իսկ ամենից ուժեղը՝ մահ…
Բա՛ց թող, որդիս,
Բա՛ց թող՝ գընան,

Ապրեն ազատ
Ուր կամենան:

 Ու, հընազանդ մոր խըրատին,
Իսկույն հանեց հըսկա որդին
Իր գըրպանից ձին-ձիավոր,

Իրար խառնած զորքը բոլոր,
Թողեց գընան՝
Ուր կամենան:

  • Բալլադը տեսագրի՛ր կամ ձայնագրի՛ր։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s