Բաժիններ

Դասարանական առաջադրանքներ 

1․ Գրե՛ք թվանշաններով․ 

Մեկ հինգերորդ – 1/5  

Մեկ տասնչորսերոդ – 1/14

Մեկ քսաներորդ – 1/20

2․ Ուղղանկյան մասերի ո՞ր մասն է ստվերագծված։ 

1/2, 1/4, 1/14

3․ Քանի րոպե է՝

կես ժամը – 30

մեկ երրորդ ժամը –  20

քառորդ ժամը – 15

1/5-րդ ժամը – 12

1/12-րդ ժամը – 5

1/30-րդ ժամը – 2

4․ Անոթում տեղադրվում է 600գ ջուր։ Այդ անոթի ո՞ր մասը պետք է լցնել, որպեսզի նրա մեջ լինի 150գ ջուր։

600:150=4

Պատ․՝ 1/4 մաս

5․ Ո՞ր թիվն է ավելի մեծ ամենամեծ զու՞յգ վեցանիշ թիվը, թե՞ ամենամեծ կենտ վեցանիշ թիվը։

Զույգ

6․ Գտե՛ք ABCD քառակուսու մակերեսը, եթե ստվերագծված պատկերը նույնպես քառակուսի է։ 

4×4=16

7․ Իրար էին խառնել 2լ մորու և 3լ մոշի օշարակներ։ 1լ մորու օշարակը արժեր 1000դրամ, իսկ մոշինը՝ 500դրամ։ Ի՞նչ արժեր 1լ խառնուրդը։

1000+500=1500

1500:2=750

8․ Երկու թփի վրա նստած էր 16 ճնճղուկ։ Առաջին թփից երկրորդի վրա թռավ 5 ճնճղուկ, իսկ երկրորդից առաջինի վրա՝ 3-ը։ Դրանից հետո երկու թփերի վրա ճնճղուկների քանակները հավասարվեցին։ Քանի՞ ճնճղուկ կար յուրաքանչյուր թփի վրա սկզբում։ 

(16-2):2=7

Տնային առաջադրանքներ

1․ Գրե՛ք թվանշաններով․ 

Մեկ հազարերորդ – 1/1000

Մեկ յոթերորդ – 1/7

Մեկ երեսունհազարերորդ – 1/30000

2․ Տրված մեծություններից առաջինը երկրորդի ո՞ր բաժինն է։ 

րոպե և ժամ – 1ժամ=60րոպե

օր և շաբաթ – 7օր=1շաբաթ

միլիմետր և սանտիմետր – 1սմ=10մմ

միլիմետր և մետր – 1մ=1000մմ

կիլոգրամ և ցենտներ – 1ց=100կգ

կիլոգրամ և տոննա – 1տ=1000կգ

3․ Ինչպե՞ս է կոչվում 

տոննայի մեկ տասներորդ մասը – 1ց

րոպեի մեկ վաթսուներորդ մասը – վրկ

մետրի մեկ տասներորդ մասը – դեցիմետր

օրվա մեկ քսանչորսերորդ մասը – 1ժամ 

քառակուսի դեցիմետրի մեկ տասհազարերորդ մասը – մմ2

4․ 400հա մակերես ունեցող դաշտի 18 մասում ցորեն է ցանված, իսկ մնացած մասում՝ եգիպտացորեն։ Քանի՞ հեկտար մակերեսի վրա է եգիպտացորեն ցանված։

400×18=7200

7200:100=72

Պատ․՝ 72հեկտար

5․ Ո՞րն է այն ամենափոքր բնական թիվը, որը 19-ի բաժանելիս ստացվող մնացորդը հավասար է 8-ի։ 

19+8=27

6․ Ուղղանկյան մակերեսը 2475սմ2 է։ Որքա՞ն է այն ուղղանկյան մակերեսը, որի երկարությունը 3 անգամ, իսկ լայնությունը 5 անգամ ավելի փոքր է, քան տրվածինը։

3×5=15

2475:15=165

7․ Մեքենան յուրաքանչյուր 100կմ ճանապարհին ծախսում է 8լ բենզին։ Քանի՞ լիտր բենզին է անհրաժեշտ, որպեսզի մեքենան անցնի 250կմ։

250×8=2000

2000:100=20

8․ Երեք եղբայրներ ունեն 900դրամ։ Կրտսերն ունի 10 դրամով պակաս, իսկ ավագը՝ 10դրամով ավելի, քան միջին եղբայրը։ Քանի՞ դրամ ունի նրանցից յուրաքանչյուրը։

900:3=300

300-10=290

300+10=310

310+290+300=900

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s