Ավ. Իսահակյան «Կյանքից թանկ բանը»․ 11.11.2021 

  1. Նորից կարդա՛ Ավ. Իսահակյանի  «Կյանքից թանկ բանը» առակը:
  2. Գրի՛ր բոսոր, պարիկ, դալկահար, խորհել, ստրուկ բառերի հոմանիշները:

Բոսոր – կարմիր, կարմրագույն

Պարիկ – փերի

Դալկահար – գունատ, գույնը գցած

Խորհել – մտածել

Ստրուկ – գերի

  1.  «Առանց թռիչքի կյանքը գին չունի…» :  Բացատրի՛ր այս նախադասությունը:

Այսինքն աղավնու համար թռիչքը ամենակարևոր բանն է։

  1. Առակի միջից դո՛ւրս գրիր պարիկ բառի հոմանիշները(դրանք մի քանիսն են):

Ջրերի ոգի

Լուսեղեն ոգի

Նազելի ոգի

  1.  Գտի՛ր ստեղծագործության  բանալի բառը (հիմնական ասելիքը մեկ բառով ներկայացրո՛ւ):

Ազատություն

  1. Դալկահար, թանկագին, անպատճառ, խնդագին, լուսեղեն, նազելի  բառերը բաղադրիչների բաժանիր և նշի՛ր տեսակը ըստ կազմության:

Դալկահար – Դալկ+ա+հար, ածանցավոր

Թանկագին – թանկ+գին, բարդ

Անպատճառ – ան+պատճառ, ածանցավոր

Խնդագին – Խինդ+ա+գին, բարդ

Լուսեղեն – լույս+եղեն, ածանցավոր

Նազելի – նազ+ելի, ածանցավոր

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s