Հայոց լեզու․ 28.11.2021

77. Մոր քույրը – մորաքույր

Դարպասը պահող – դարպասապահ

Ժամանակը ցույց տվող – ժամացույց

Ջրի աման – ջրաման

Գաղտնիք պահող – գաղտնապահ

Նավ վարող – նավավար

Ծաղկի թերթիկ – ծաղկաթերթ

Արագ վազող – արագավազ

Ամենից մեծ – ամենամեծ

Պոչ չունեցող – անպոչ

Անուշհամ ունեցող – անուշահամ

Քարով շինված – քարաշեն

Կին բժիշկ – բժշկուհի

Բալի ծառ – բալենի

78. Բարի սիրտ ունեցող – բարեսիրտ

Խիղճ չունեցող – անխիղճ

Բարձ ձայնով – բարձրաձայն

Միշտ ժպտուն – ժպտերես

Գանձը պահելու տեղ – գանձարկղ

Կապույտ աչքերով – կապտաչյա

Արքայի որդի – արքայազն

Հույների երկիր – Հունաստան

Փոքր էշ – իշուկ

Ծաղիկներով զարդարված – ծաղկազարդ

Քաղաքում ապրող – քաղաքացի

Հայերի երկիր – Հայաստան

79. Ավետիս բերող – ավետաբեր

Արագ ընթացող – արագընթաց

Բաժակը ձեռքին արտասանվող ճառ – կենաց

Վեպ գրող – վիպասան

Բառարան գրող – բառարանագետ

Արտասահմանում ապրող մարդ – արտասահմանցի

Բույսերի մասին գիտություն – բուսագիտություն

80. Հականիշ – հակ + ա + նիշ

Բանջարանոց – բանջար + ա + նոց

Աշակերտ – աշ + ա + կերտ

Աշակերտական – աշակերտ + ական

Տարրական – տարր + ական

Գլխավոր – գլխ + ավոր

Կարմիր –  չի բաժանվում

Դաշտամուկ – դաշ + ա + մուկ

Հյուր –  չի բաժանվում

Հարստություն – հարուստ + ություն

Կերառատ – կեր + առատ

Վտանգ –  չի բաժանվում

81. Ա․ մի իմաստ ունեցող բառեր

Բ․ Մարդասեր – մարդ + սիրող

Տիրամայր – տեր + մայր

Սրտատրոփ – սիրտ + տրոփել

Կապտավուն – կապույտ գույն

Արքայական – արքային վայել

Ծաղկել – ծաղիկ տալ

Կատվազգի – կատու + ազգ

Բարերար – բարի գործ անող

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s