Ավ. Իսահակյան «Այդ ոչինչը ես եմ»․ 29.11.2021

  1.  Ավ. Իսահակյանի  «Այդ ոչինչը ես եմ»   առակից դո՛ւրս գրիր 10 պարզ  և 10 բաղադրյալ (ածանցավոր, բարդ և բարդ ածանցավոր) բառեր:

Օրինակ՝ աղավնի— պարզ բառ,

անպատճառ— բաղադրյալ (ածանցավոր) բառ

Պարզ բառեր

Իշխան

Քաղաք

Դերվիշ

Մայթ

Ճանապարհ

Մարդ

Վեզիր

Սահման

Շահ

Աչք

Ածանցավոր

Անպատկառ

Անվրդով

Անկյուն

Առաջնորդ

Պատասխանել

Մեծանաս

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s