Մաթեմատիկա 15.04.2020

1. Թվերը գրի՛ր թվանշաններով․

․Երեք հարյուր քառասունվեց հազար չորս հարյուր երեսունութ-346438

․Երկու հարյուր քսանութ հազար յոթանասունյոթ- 228077

․Հիսունհինգ հազար ութ – 55008

․Հազար չորս հարյուր մեկ – 1401

Continue reading “Մաթեմատիկա 15.04.2020”