Необыкновенный олень. Приключения барона Мюнхаузена

Ответить на вопросы.

1.Что понял барон, увидев оленя и дерево у него на голове?

Я сразу догадался, что это дерево выросло из той маленькой косточки, которая в прошлом году послужила мне пулей.

2.Какие эмоции вы испытали во время чтения? (смех, удивление, радость).

Смех

3. А.Почему у оленя, которого встретил барон, между рог росла вишня?

Continue reading “Необыкновенный олень. Приключения барона Мюнхаузена”

Մաթեմատիկա 21.04.2020

1. Պատմի՛ր 25500 թվի մասին:

· Թիվը գրի՛ր տառերով: Քսանհինգ հազար հինգ հարյուր

· 25500-ն ունի 0 տասնյակ և 0 միավոր

· Հարևան թվերն են՝ 25501,25499

· Հաջորդող թիվն է՝ 25501

Continue reading “Մաթեմատիկա 21.04.2020”