Մաթեմատիկա 29.04.2020

1. Տրված թվերը գրի՛ր տառերով։

20451 – Քսան հազար չորս հարյուր հիսունմեկ

35740 – Երեսունհինգ հազար յոթ հարյուր քառասուն

Continue reading “Մաթեմատիկա 29.04.2020”