Թվանշաններ, Թվերի գրառումը

1․ Ի՞նչ է թվանշանը։


2․ Քանի՞ թվանշան է գործածվում թվերի գրառման համար։

10

3․ Ինչպե՞ս են կոչվում և որտե՞ղ են ստեղծվել այն թվանշանները,
որոնք մենք գործածում ենք։
4․ Այժմ գործածվող թվանշաններից բացի՝ ուրիշ ի՞նչ թվանշաններ են
ձեզ հայտնի։
Առաջադրանքներ
5․ Քանի՞ տարբեր թվանշաններ են գործածվում 8306388 թվի
գրառման մեջ։

4

6․Քանի՞ տարբեր թվանշաններ են գործածվում 14865 թվի գրառման
մեջ։

5

7․ Քանի՞ տարբեր թվանշաններ են գործածվում 999999 թվի գրառման
մեջ։

1

8․ Չհրկիզվող պահարանը բացելու համար անհրաժեշտ է իմանալ նրա
գաղտնագիրը, որը կազմված է երեք տարբեր թվանշաններից։ Գրե՛ք
այն բոլոր հնարավոր գաղտնագրերը, որոնք կազմված են 0, 1, 2
թվանշաններից։

6

9․ Քանի՞ թվանշան կգործածվի տասնհինգ էջանոց գրքույկի էջերը
համարակալելու համար։ Ո՞ր թվանշանները կգործածվեն մեկից
ավելի անգամ։

15×10=150

Կարգեր։ Կարգային միավորներ
10․ Քանի՞ կարգ կա հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրում․
● 536
● 25
● 7
● 8394
● 956630

11․ Հետևյալ թվերը ներկայացված են կարգային գումարելիների
գումարի տեսքով։ Ինչպիսի՞ն կլինեն դրանց դիրքային
գրառումները․

12․ Հետևյալ թվերը գրի՛ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով․
● 3893
● 45399
● 300201
● 80006