Մայրենիի ֆլեշմոբ

Ով ալարի, ոչ դալարի

Մի աղջիկ է լինում,շատ ալարկոտ։Առավոտյան բոլորը արթնանում ու գնում էին աշխատելու,իսկ մեր ալարկոտը միշտ պառկում էր ծառերի տակ ու երգում։Թռչուններն էլ միանում էին նրա երգին։Միայն ուտելու ժամանակ առաջինն էր նստում սեղանի շուրջ։Մի օր էլ տանեցիները խաղ են խաղում գլխին։Ափսեի մեջ բրնձով ,չամչով փլավի մեջ մրջյուններ են լցնում ։Հենց սկսում է ուտել ,մրջյունները վրա են տալի,իսկ աղջիկը աթոռից ընկնում է։

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Հեծյալը առաջին օրը անցավ 62կմ, երկրորդ օրը՝ 15կմ-ով ավելի։ Քանի՞ կիլոմետր անցավ հեծյալը երկու օրում։

Continue reading “Դասարանական և տնային առաջադրանքներ”