Անգլերենի ֆլեշմոբ

I. Տրված են բառեր և դրանց բացատրությունները: Գրեք ճիշտ բառերը իրենց բացատրությունների տակ: Ruler, pen, key, rubber we write with it, we measure things with it, we erase things with it, we open doors with it

Continue reading “Անգլերենի ֆլեշմոբ”