a. Hamlet’s father dies and his mother gets married again to Claudius.

Hamlet its smart․

Hamlet fader<<gost>> its kind, naive․

Ophelia its

b. The ghost of Hamlet’s father tells Hamlet that․ 

Claudius killed me with poison. Hamlet, you must punish Claudius instead of me.

c. Hamlet asks some actors to perform a play showing ____________________________.

d. Claudius runs away from the play so Hamlet knows ____________________________.

e. Claudius and Laertes make a plan to kill Hamlet with ___________________________.

f. Hamlet and Laertes cut each other with ______________________________________.

g. Hamlet’s mother drinks ___________________________________________________.

h. Hamlet cuts Claudius with the poisoned sword and _____________________________.

Բնական թվեր բազմապատկան տեղափոխական եւ զուգորդական օրենքները

Բազմապատկման տեղափոխական օրենքը՝
Արտադրիչների տեղերը փոխելիս արտադրյալը չի փոխվում։
Օրինակ՝

87‧33=33‧87=2871

Բազմապատկման զուգորդական օրենքը՝
Երկու թվերի արտադրյալը երրորդ թվով բազմապատկելու արդյունքը
կարելի է ստանալ՝ առաջին թիվը երկրորդ եւ երրորդ թվերի
արտադրյալով բազմապատկելով։
Օրինակ՝
(27‧5)‧6=27‧(5 ‧6)=810

Բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ

Բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ

Որեւէ թիվ երկու թվերի գումարով բազմապատկելու արդյունքը կարելի
է ստանալ՝ թիվը բազմապատկելով յուրաքանչյուր գումարելիով եւ
ստացված թվերը գումարելով իրար։
Օրինակ՝ 19‧(7+8)=19‧7+19‧8=133+152=285
Օրինակ՝ 194‧40+194‧60=194‧(40+60)=194‧100=19400

Часта сриниди семтебря наступает ветер. Лазурная неба снова становица и всоки. Вяакие, золотие наряди, одети осение древя. У едих сентебярних дни названи։Бабье летом. Старину в ето время деревенские зитили заканчивали паливилии работи. побожие, тёплие дни осини, жешини, лёхкими, дамашними, делами или просто и занят на солнишки. Ясни дни начало осини наши и стали називат Бабье летом.