21. Հնչյունների խմբերն անվանիր հնչյունների (դրանց անուննե՝ր դիր) և տրված նախադասությունները լրացրո՝ւ։

1. Բ, գ, դ, զ, թ, ժ, լ, խ, ծ, կ, հ, ձ, ղ, ճ, մ, յ, ն, շ, չ, պ, ջ, ռ, ս, վ, տ, ր, ց, փ, ք, ֆ․ սրանք բաղաձայն հնչյուններ են։

2. Ա, է, ը, ի, օ, ու սրանք ձայնավոր հնչյուններ են։