Հայոց լեզու

Վարժություն 33 – Մի բառով գրի՛ր:

ա) Առարկա,որը վերից վար կախվելով՝ ծածկում, փակում է որևէ բան։ Դա նաև բեմն է բաժանում հանդիսասրահից։

Continue reading “Հայոց լեզու”

My lovely TEACHERS

I want my new teacher to be as kind as miss Rima.😄

I want my new teacher to be as beautiful as miss Nare. 🎁

I want my new teacher to be as friendly as miss Anjela. 😊

I want my new teacher to take care of me as good as my miss Christine. 😍

I want my new teacher to take care of me as good as my miss Anna. 😂

I would like any teacher to be as happy as my miss Hasmik. 🤗

I would like any teacher to be as happy as my miss Ani. 😆

I want my new teacher to take care of me as active as my miss Tatev. 😄