Հայոց լեզու

40. Ընդգծված բառը նախադասության մեջ ինչ իմաստով է կիրառված։ Այդ բառը, որ նախադասության մեջ է հիմնական իմաստով գործածված։

Continue reading “Հայոց լեզու”