Անգլերենի ֆլեշմոբ

Լրացրեք երկխոսությունը ըստ հայերեն գրվածի: Օրինակ՝ Are you doing your lessons now? Ո՚չ, ես իմ դասերը չեմ պատրաստում հիմա: When do you do your lessons? Ես պատրաստում եմ իմ դասերը կեսօրից հետո: I do my lessons in the evening.

English