Հայոց լեզու

47. Տրված բառերն ըստ իմաստների նմանության բաժանիր չորս խմբի։

Ջարդել, հավաքել, հասկանալ, պահել, ամբարել, փշրել, ծածկել, կոտրել, պարզել, քողարկել, կտոր-կտոր անել, գլխի ընկնել, թաքցնել, ժողովել, գումարել, կռահել, պատսպարել, կուտակել, կոտրատել։

Continue reading “Հայոց լեզու”