Լույս և ձայն

1.Ո՞րն  է կոչվում  լույսի  աղբյուր:  Թվարկել  տեսակները: Արեգակը, կայծակը, աստղերը, լուսատիտիկը,  և  արհեստական:
2. Ի՞նչն  են  անվանում  ձայն: Երբ  ինչ-որ առարկա շատ  արագ շարժվում է, շարժվում է նաև դրա շուրջը եղած օդը: Օդի այն  տատանումներից էլ  առաջանում է ձայնը:
3.Ի՞նչն  են  անվանում  արձագանք: Ձայնը նույնպես, որոշ մարմինների  դիպչելով, կարող է անդրադառնալ: Հենց դա էլ  անվանում ենք արձագանք:

Չափում․ Չափման միավորներ

1. Քանոնով չափիր համակարգչի երկարությունը՝ արտահայտ­ված սանտիմետրերով և միլիմետրերով: Ստացված տվյալները գրանցիր:

29սմ, 2մ

Continue reading “Չափում․ Չափման միավորներ”

10-ի, 100-ի, 1000-ի բաժանելիության հայտանիշները

Դասարանական առաջադրանքներ 

1. 336-ին ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է գումարել, որպեսզի ստացված գումարը 10-ի բազմապատիկ լինի։  3360 0 – ով

Continue reading “10-ի, 100-ի, 1000-ի բաժանելիության հայտանիշները”