5-ի բաժանելիության հայտանիշ

Դասարանական և տնային աշխատանքներ

1․ 336-ին ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է գումարել, որպեսզի ստացված գումարը 5-ի բազմապատիկ լինի։  336+9= 345

Continue reading “5-ի բաժանելիության հայտանիշ”