Զույգ և կենտ թվեր դասարանական և տնային աշխատանքներ

Դասարանական առաջադրանքներ
1․ 1, 2, 5, 33, 28, 99, 405, 512, 777, 888, 1416, 1547, 5555, 15325, 152412
թվերից որո՞նք են զույգ, և որո՞նք կենտ։

Continue reading “Զույգ և կենտ թվեր դասարանական և տնային աշխատանքներ”