Հովհաննես Թումանյանի ծննդավայրի՝ Դսեղի ամբողջ հմայքն ու գեղեցկությունը

Տեսանյութերի հիման վրա գրել տեղեկություններ Լոռվա աշխարհի և Դսեղ գյուղի մասին

Լոռին հայաստանի մեծությամբ երրորդ մարզն է։ Լոռու մարզով հոսում է չորս գետ։ Դսեղն առաջին անգամ հիշատակվում է 15-րդ դ․ սկզբին։ Դսեղի նախկին անունը Զարինջա է։