Մայրենի դասարանական աշխատանք

Ի՞նչ – ջաղաց, ջուր, պանիր, թակարդ, գող

Ինչե՞ր – ջրեր, կենդանիներ, ջաղացներ, աղվեսներ, հարսանիքներ

Ո՞վ – աղվես, թագավոր, նախրապան, ջաղացպան,

Ովքե՞ր – նախրապաններ, հովիվներ, թշնամիներ, հնձվորներ, խոտհարքներ