Բնագիտության ֆլեշմոբ

Առաջադրանք. Նյութերը բնության մեջ կարող են հանդես գալ հետևյալ երեք վիճակներում՝ – hեղուկ,պինդ,գազային;

1. Ո՞ր վիճակում է պահպանվում նյութի ձևը և ծավալը։ – Նյութի ձևը և ծավալը պահպանվու է պինդ վիճակում։

2. Ո՞ր վիճակն է, որի դեպքում հստակ չէ ո՛չ նյութի ձևը, ո՛չ ծավալը։ – Հեղուկ վիճակում

3. Նշել որևէ արտաքին պայման, որի առկայության դեպքում կնկատվի նյութի ագրեգատային վիճակի փոփոխություն։ – Պինդ վիճակից կփոխվի հեղուկի և հակառակը։

4. Նշել ձեր տանը կամ շրջապատում առկա այնպիսի նյութեր, որոնք գտնվում են պինդ ագրեգատային վիճակում: – Շաքարը,սառույցը

5. Ինչպե՞ս է կոչվում նյութի անցումը պինդ վիճակից հեղուկ վիճակի: Կատարի’ր փորձ և ցույց տուր նյութի` մի վիճակից մյուսի անցումը։ – Նյութի անցումը պինդ վիճակից հեղուկ վիճակի կոչվում է հալում։

https://youtu.be/r6l8WJSg7Nw

6. Հեղուկ – գազ անցունը կոչվում է՝ – Գոլորշացում։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s